23.12.18

ΕΥΧΕΣ!!!
Αγαπητοί γονείς,
ευχόμαστε  το νέο έτος να φέρει υγεία, αισιοδοξία, δύναμη κι ευημερία
σε σας και τις οικογένειες σας! 

Καλές γιορτές!

Το Δ.Σ.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα

21.12.18

Υπόμνημα για τις μετακινήσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία” (Τροποποίηση του υπομνήματος με αρ. πρωτ. 883/20-12-18)

Αγαπητοί γονείς, 
σας προωθούμε το τροποποιημένο υπόμνημα που καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη χθεσινή συνάντηση μας με την Υφυπουργό κα Χρυσοβελώνη σχετικά με το θέμα των μετακινήσεων των μαθητών των Καλλιτεχνικών σχολείων.

Το Δ.Σ.


Κύριε Υπουργέ, 

μετά από τη χθεσινή μας συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Χρυσοβελώνη, σας αποστέλλουμε τροποποίηση του υπομνήματος που καταθέσαμε με αριθμό πρωτοκόλλου 883/20-12-18 με τη θερμή παράκληση να εξετάσετε και να διευθετήσετε άμεσα το θέμα των αρ. 50025/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» καθώς και της διευκρινιστικής εγκυκλίου με αρ. 53883/4-10-2018 για την 500025/18, για την ελεύθερη μεταφορά των μαθητών από και προς τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθότι ενόψει της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για τις νέες τριετείς συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών, τον Ιανουάριο του 2019, το θέμα καθίσταται εξαιρετικά επείγον

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τη υπ’ αριθμ. 334/2018 σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Καλλιτεχνικών Σχολείων
Περιστερίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Γέρακα


ΣΥΛΛΟΓΟI ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

 

Ημερομηνία: 20/12/18


Προς: Yπουργό Εσωτερικών Κ. Χαρίτση Αλέξη

Kοινοποίηση: Υφυπουργό Εσωτερικών Κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα

Συνημμένα: Υπ’ αριθμ. 334/2018 απόφαση  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα  «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής»

 Θέμα: “Υπόμνημα για τις μετακινήσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία” (Τροποποίηση του υπομνήματος με αρ. πρωτ. 883/20-12-18)


Κύριε Υπουργέ,

το περιεχόμενο του παρόντος υπομνήματος εστιάζεται στα προσκόμματα, τα οποία θέτουν η με αρ. 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και η διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ. 53883/4-10-2018 για την 500025/18, για την ελεύθερη μεταφορά των μαθητών από και προς τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Ενόψει της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για τις νέες τριετείς συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών, τον Ιανουάριο του 2019, θεωρούμε πως το θέμα καθίσταται εξαιρετικά επείγον και σας παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του.

Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι:

1.             Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας, λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18 (ΥΑ 82406/Δ2/30-5-17, ΦΕΚ 1873Β’) με επτά τμήματα και 140 μαθητές. Από το σχολικό έτος 2018-19 ιδρύθηκε και Καλλιτεχνικό Λύκειο με την Υ.Α. 94633/Δ2/26-6-18 (ΦΕΚ 2428). Έπειτα από τις εξετάσεις επιλογής και κατάταξης μαθητών (18-19/6/2018 και 24/9/2018 αντιστοίχως) ο αριθμός των μαθητών ανήλθε στους 235 και των τμημάτων στα 10 για το σχολικό έτος 2018-19.

2.            Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας, λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18 με έξι τμήματα και 140 μαθητές. Από το σχολικό έτος 2018-19 ιδρύθηκε και Καλλιτεχνικό Λύκειο. Έπειτα από τις εξετάσεις επιλογής και κατάταξης μαθητών (18-19/6/2018 και 24/9/2018 αντιστοίχως) ο αριθμός των μαθητών ανήλθε στους 204 και των τμημάτων στα 8 για το σχολικό έτος 2018-19.

3.            Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Γέρακα, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας, λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2003-04 και υπήρξε για δεκατρία συναπτά έτη το μοναδικό Καλλιτεχνικό σχολείο της Αθήνας, δεχόμενο μαθητές από ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Για το σχολικό έτος 2018-1019 ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ανέρχεται στους 343 και των τμημάτων στα 15.

Τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι υπερτοπικά και δέχονται μαθητές από ευρεία χωροταξική ακτίνα. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν, με λεωφορεία μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής.
Η νέα Κ.Υ.Α. για τη μεταφορά μαθητών (αρ. 50025/26-9-2018, ΦΕΚ 4217 Β’), καθώς και η διευκρινιστική εγκύκλιος για τη νέα Κ.Υ.Α. (αρ. πρ. 53883/4-10-18) θέτουν και για τους μαθητές των Καλλιτεχνικών Σχολείων τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που ισχύουν γενικά για όλους τους μαθητές. Η εγκύκλιος αυτή αποκλείει κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλο αριθμό μαθητών των σχολείων μας.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2018-19:

Περιστέρι:

Μαθητές Α’ Λυκείου οι οποίοι δεν πληρούν το όριο των 5 χιλ.: 13 (από 40)

Μαθητές Α’ γυμνασίου κάτω από το όριο των 3 χιλ.: 26 (από 75).

Από αυτούς 9 μαθητές είναι μεταξύ 1.100 - 1.900 μ. και 17 μαθητές μεταξύ 2.000 - 2.900μ..

Μαθητές Γ’ γυμνασίου κάτω από το όριο των 3 χιλ.: 22 (από 44) μαθητές μεταξύ

1.500 - 2.900

Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 61 (26%)

Κερατσίνι:

Μαθητές που δεν πληρούν το όριο και κατοικούν κάτω από τα 1500 μέτρα: 54

Μαθητές που δεν πληρούν το όριο και κατοικούν από 1500 έως 5000 μέτρα: 54

Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 108 (53%)

Γέρακας:

Μαθητές Γυμνασίου που δεν πληρούν το όριο των 3 χιλιομέτρων: 17

Μαθητές Λυκείου που δεν πληρούν το όριο των 5 χιλιομέτρων: 23

Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 40 (12%)
Οι αριθμοί θα αυξηθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2019-20, εφόσον οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου θα έχουν προαχθεί στην Α’ Λυκείου και θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα των 5 χιλιομέτρων.
Είναι αυτονόητο ότι τα Καλλιτεχνικά Σχολεία Περιστερίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Γέρακα με την εφαρμογή της διευκρίνισης για τη νέα Κ.Υ.Α. αποδυναμώνονται από το μαθητικό τους δυναμικό, καθόσον αποκλείεται εμμέσως πλην σαφώς η δυνατότητα προσέγγισης του σχολείου για πλήθος μαθητών.

Σημειώνεται ότι:

α.             Τα σχολεία αυτά δε βρίσκονται σε κεντρική περιοχή και δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις αστικές συγκοινωνίες.
β.             Οι μαθητές θα πρέπει να καλύψουν, σύμφωνα με έρευνά μας, τη διαδρομή από την κατοικία τους ως το σχολείο και αντιστρόφως με χρήση δύο τουλάχιστον διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων και πεζοπορία. Δεδομένου δε ότι το ωράριο των Καλλιτεχνικών σχολείων είναι ήδη διευρυμένο, λόγω των επιπλέον διδακτικών ωρών των καλλιτεχνικών μαθημάτων, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς καθίσταται απαγορευτική.
γ.              Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές για τη μετακίνηση των παιδιών.

δ.             Οι μαθητές μεταφέρουν ογκώδη και βαριά υλικά (καβαλέτα, τελάρα ζωγραφικής, θεατρικά κοστούμια, είδη χορού, μουσικά όργανα, ηχεία και ηχοσυστήματα, laptop, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες), καθώς το σχολείο δεν έχει υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α.            Το θεμελιώδες δικαίωμα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση, το οποίο αναγνωρίζεται από την ελληνική έννομη τάξη (άρθρο 16,21 του Συντάγματος), καθώς και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992,άρθ. 28).

β. Το άρθρο 2, παρ. 9 του ν. 1566/85 για τη «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης»: «…Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο

ή               λύκειο μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν…», σε συνδυασμό με την εξ ίσου νομική αντιμετώπιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία προκύπτει από την παρ. 16β του άρθρου 8 του Ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α', όπου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β’ της 7.9.1988), η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι’ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης».

γ. Την Υ.Α. 107922/Γ7/2003 (ΦΕΚ 1497/Β’/10-10-2003) περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία ορίζει ότι: «Κατά τις ημέρες λειτουργίας των Καλλιτεχνικών σχολείων προβλέπεται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία …»,

οδηγούμαστε στις εξής διαπιστώσεις:

1.             Οι παραπάνω διατάξεις συνεπάγονται την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει τη μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο κατά τρόπο ασφαλή και πρακτικά υλοποιήσιμο. Διαφορετικά, η πρόσβαση των μαθητών στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται δυσχερής εξ αιτίας της επισφαλούς μετακίνησης με τις δημόσιες συγκοινωνίες, του χρόνου που απαιτείται για να καλυφθεί η διαδρομή με τα Μ.Μ.Μ., τις υποχρεωτικές μετεπιβιβάσεις, το χρόνο αναμονής και παραμονής στις στάσεις, το διευρυμένο κατά 10 εβδομαδιαίες ώρες διδακτικό πρόγραμμα, το πλήθος των υλικών που μεταφέρει ο μαθητής για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας.

2.            Η φοίτηση, επομένως, στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται απαγορευτική και έτσι πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Επειδή

Α) τα προβλεπόμενα όρια, κάτω των οποίων δεν επιτρέπεται η μεταφορά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/2018 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ. πρ. 53883/4-10-18), είναι εξαιρετικά υψηλά (όπως η απόσταση των 5 χιλ., την οποία θεωρείται ότι δύναται να καλύψει πεζός ο μαθητής Λυκείου –δηλ. συνολικά 10 χιλ. ημερησίως),
Β) δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η μορφολογία κάθε περιοχής, οι καιρικές συνθήκες, επικίνδυνες λεωφόροι και γραμμές τρένου, βάρος και όγκος μεταφερόμενων αντικειμένων, η γεωγραφική θέση του σχολείου και η έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων,

Γ) από την πιθανότητα μετακίνησης με Μ.Μ.Μ., λαμβανομένης υπόψη και της μετεπιβίβασης και της απόστασης των στάσεων, αναφύονται προβλήματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών,

Δ) δεν ελήφθη υπόψη ότι τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι υπερτοπικά και διαδημοτικά και οι μαθητές τους προέρχονται από διαμετρικά αντίθετες απομακρυσμένες περιοχές και εξ αυτού η δυσχέρεια προσέγγισης του σχολείου θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και την ποιοτική υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών.


Αιτούμεθα

να διενεργήσετε τα δέοντα ώστε να τροποποιηθεί η Κ.Υ.Α. 50025/2018 και η διευκρινιστική εγκύκλιος (αρ. πρ. 53883/4-10-18) σε ό,τι αφορά στα Καλλιτεχνικά σχολεία και να καταργηθούν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά.

Σας ενημερώνουμε πως η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής συντάσσεται με το παραπάνω αίτημα μας και προς ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ. 334/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής», η οποία «ζητά την κατάργηση των ελάχιστων χιλιομετρικών αποστάσεων και εν γένει κάθε περιορισμού, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, όπως τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/τ.Β’/26-9-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)».

Καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα με την προσδοκία ότι θα ενεργήσετε κατά τρόπο που θα άρει την αδικία, την ανισότητα, το φραγμό στην παιδεία και την εκπαίδευση, τη φαλκίδευση του δικαιώματος των παιδιών να φοιτήσουν στο σχολείο που αγαπούν και τους ταιριάζει.


Για τα ΔΣ των Καλλιτεχνικών Σχολείων


Περιστερίου

Η Πρόεδρος                                                                                 Η Γενική Γραμματέας

Κρικλάνη Κατερίνα                                                              Καμαρινοπούλου Ελένη


Κερατσινίου- Δραπετσώνας

Η Πρόεδρος                                                                                 Η Γενική Γραμματέας
Ριζοπούλου Κατερίνα                                                                        Μιχαήλ Νίκη


Γέρακα
Η Πρόεδρος                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Τριανταφυλλίδη Ρόζα                                                              Τσεσμεντζής Παντελής            


18.12.18

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κα ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 20/12/18  στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
στο Υπουργείο Μεταφορών της Υφυπουργού Εσωτερικών κας Χρυσοβελώνη 
με μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων των τριών Καλλιτεχνικών σχολείων της Αθήνας 
(Περιστερίου, Κερατσινίου και Γέρακα), 
με θέμα τους χιλιομετρικούς περιορισμούς στη μεταφορά των μαθητών 
σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ.
Στη συνάντηση θα κατατεθεί το παρακάτω υπόμνημα.

Το Δ.Σ.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                   Αθήνα 20/12/18
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                        
Προς:
Κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα
 Υφυπουργό Εσωτερικών
Με κοινοποίηση προς:Κυρία Υφυπουργέ,
το περιεχόμενο του παρόντος υπομνήματος εστιάζεται στα προσκόμματα, τα οποία θέτουν  η με αρ. 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και η διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ. 53883/4-10-2018 για την 500025/18, για την ελεύθερη μεταφορά των μαθητών από και προς τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
         Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι:
1.      Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας,  λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18 (ΥΑ 82406/Δ2/30-5-17, ΦΕΚ 1873Β΄) με επτά τμήματα και 140 μαθητές. Από το σχολικό έτος 2018-19 ιδρύθηκε και Καλλιτεχνικό Λύκειο με την Υ.Α. 94633/Δ2/26-6-18 (ΦΕΚ 2428). Έπειτα από τις εξετάσεις επιλογής και κατάταξης μαθητών (18-19/6/2018 και 24/9/2018 αντιστοίχως) ο αριθμός των μαθητών ανήλθε στους 235 και των τμημάτων στα 10 για το σχολικό έτος 2018-19.

2.      Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας,  λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18 με έξι τμήματα και 140 μαθητές. Από το σχολικό έτος 2018-19 ιδρύθηκε και Καλλιτεχνικό Λύκειο. Έπειτα από τις εξετάσεις επιλογής και κατάταξης μαθητών (18-19/6/2018 και 24/9/2018 αντιστοίχως) ο αριθμός των μαθητών ανήλθε στους 204 και των τμημάτων στα 8 για το σχολικό έτος 2018-19.


3.      Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Γέρακα, στο οποίο φοιτούν κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας,  λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2003-04 και υπήρξε για δεκατρία συναπτά έτη το μοναδικό Καλλιτεχνικό σχολείο της Αθήνας, δεχόμενο μαθητές από ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Για το σχολικό έτος 2018-1019 ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ανέρχεται στους 343 και των τμημάτων στα 15.
Τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι υπερτοπικά και δέχονται μαθητές από ευρεία χωροταξική ακτίνα. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν, με λεωφορεία μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής.
Η νέα Κ.Υ.Α. για τη μεταφορά μαθητών (αρ. 50025/26-9-2018, ΦΕΚ 4217 Β΄), καθώς και η διευκρινιστική εγκύκλιος για τη νέα Κ.Υ.Α. (αρ. πρ. 53883/4-10-18) θέτουν και για τους μαθητές των Καλλιτεχνικών Σχολείων τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που ισχύουν γενικά για όλους τους μαθητές. Η εγκύκλιος αυτή αποκλείει κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλο αριθμό μαθητών των σχολείων μας.
Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2018-19:

Περιστέρι:
Μαθητές Α΄ Λυκείου οι οποίοι δεν πληρούν το όριο των 5 χιλ.: 13 (από 40) 
Μαθητές Α΄ γυμνασίου κάτω απο το όριο των 3 χιλ.:26 (από 75). Από αυτούς 9 μαθητές είναι μεταξύ 1.100 - 1.900 μ. 17 μαθητές μεταξύ 2.000 - 2.900μ..
Μαθητές Γ΄ γυμνασίου κάτω απο το όριο των 3 χιλ.:  22 (από 44) μαθητές μεταξύ 1.500 - 2.900
Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 61 (26%)

Κερατσίνι:
Μαθητές που δεν πληρούν το όριο και κατοικούν κάτω από  τα 1500 μέτρα:
54
Μαθητές που δεν πληρούν το όριο και κατοικούν από 1500 έως 5000 μέτρα:                        54
Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 108 (53%)

Γέρακας:
Μαθητές Γυμνασίου που δεν πληρούν το όριο των 3 χιλιομέτρων: 17
Μαθητές Λυκείου που δεν πληρούν το όριο των 5 χιλιομέτρων: 23
Σύνολο μαθητών εκτός δωρεάν μεταφοράς: 40 (12%)

Ο αριθμοί θα αυξηθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2019-20, εφόσον οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου θα έχουν προαχθεί στην Α΄ Λυκείου και θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα των 5 χιλιομέτρων.

Είναι αυτονόητο ότι τα Καλλιτεχνικα Σχολεία Περιστερίου, Κερατσινίου –Δραπετσώνας και Γέρακα με την εφαρμογή της διευκρίνισης για τη νέα Κ.Υ.Α. αποδυναμώνονται από το μαθητικό τους δυναμικό, καθόσον αποκλείεται εμμέσως πλην σαφώς η δυνατότητα προσέγγισης του σχολείου για πλήθος μαθητών. Πρέπει να σημειωθεί ότι:
α. τα σχολεία αυτά δε βρίσκονται σε κεντρική περιοχή και δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις αστικές συγκοινωνίες.
β. Οι μαθητές θα πρέπει να καλύψουν, σύμφωνα με έρευνά μας,  τη διαδρομή από την κατοικία τους ως το σχολείο και αντιστρόφως με χρήση δύο τουλάχιστον διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων και πεζοπορία.
γ. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε καλές.
δ. Οι μαθητές μεταφέρουν ογκώδη και βαριά υλικά (καβαλέτα, τελάρα ζωγραφικής, θεατρικά κοστούμια, μουσικά όργανα, ηχεία και ηχοσυστήματα, laptop, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες), καθώς το σχολείο δεν έχει υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

                                            ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α. Το θεμελιώδες δικαίωμα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση, το οποίο αναγνωρίζεται από την ελληνική έννομη τάξη (άρθρο 16,21 του Συντάγματος), καθώς και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992,άρθ. 28).
β.Το άρθρο 2, παρ.  9 του ν. 1566/85 για τη «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης»: «…Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν…» - σε συνδυασμό με την εξ ίσου νομική αντιμετώπιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία προκύπτει από την παρ. 16β του άρθρου 8 του Ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α', όπου ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β΄ της 7.9.1988), η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης».
γ.Την Υ.Α. 107922/Γ7/2003 (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών σχολείων, η οποία ορίζει ότι: «Κατά τις ημέρες λειτουργίας των Καλλιτεχνικών σχολείων προβλέπεται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία …»,
οδηγούμαστε στις εξής διαπιστώσεις:
1. Οι παραπάνω διατάξεις συνεπάγονται την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει τη μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο κατά τρόπο ασφαλή και πρακτικά υλοποιήσιμο. Διαφορετικά, η πρόσβαση των μαθητών στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται δυσχερής εξ αιτίας της επισφαλούς μετακίνησης με τις δημόσιες συγκοινωνίες, του χρόνου που απαιτείται για να καλυφθεί η διαδρομή με τα Μ.Μ.Μ., τις υποχρεωτικές μετεπιβιβάσεις, το χρόνο αναμονής και παραμονής στις στάσεις, το διευρυμένο κατά 10 εβδομαδιαίες ώρες διδακτικό πρόγραμμα, το πλήθος των υλικών που μεταφέρει ο μαθητής για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας.
2. Η φοίτηση, επομένως, στο Καλλιτεχνικό σχολείο καθίσταται απαγορευτική και έτσι πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος στην εκπαίδευση.
Επειδή
Α) τα προβλεπόμενα όρια, κάτω των οποίων δεν επιτρέπεται η μεταφορά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/2018 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ. πρ. 53883/4-10-18), είναι εξαιρετικά υψηλά (όπως η απόσταση των 5 χιλ., την οποία θεωρείται ότι δύναται να καλύψει πεζή ο μαθητής Λυκείου –δηλ. συνολικά 10 χιλ. ημερησίως),
Β) δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η μορφολογία κάθε περιοχής, οι καιρικές συνθήκες, επικίνδυνες λεωφόροι και γραμμές τρένου, βάρος και όγκος μεταφερόμενων αντικειμένων, η γεωγραφική θέση του σχολείου και η έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων,
Γ) από την πιθανότητα μετακίνησης με Μ.Μ.Μ., λαμβανομένης υπόψη και της μετεπιβίβασης και της απόστασης των στάσεων, αναφύονται προβλήματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών,
Δ) δεν ελήφθη υπόψη ότι τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι υπερτοπικά και διαδημοτικά και οι μαθητές τους προέρχονται από διαμετρικά αντίθετες απομακρυσμένες περιοχές και εξ αυτού η δυσχέρεια προσέγγισης του σχολείου θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και την ποιοτική υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών.
                                Αιτούμεθα
1)      να διενεργήσετε τα δέοντα  ώστε να τροποποιηθεί η Κ.Υ.Α. 50025/2018 και η διευκρινιστική εγκύκλιος (αρ. πρ. 53883/4-10-18) σε ό,τι αφορά στα Καλλιτεχνικά σχολεία και να επανεξεταστούν οι όροι μεταφοράς των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά.

Καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα με την προσδοκία ότι, αφού ενημερωθείτε, θα ενεργήσετε κατά τρόπο που θα άρει την αδικία, την ανισότητα, το φραγμό στην παιδεία και την εκπαίδευση, τη φαλκίδευση του δικαιώματος των παιδιών να φοιτήσουν στο σχολείο που αγαπούν και τους ταιριάζει.


Για τα ΔΣ  των Καλλιτεχνικών Σχολείων

                                                     Περιστερίου
   Η Πρόεδρος                                                                                    Η Γ. Γραμματεας
Κρικλάνη Κατερίνα                                                                    Καμαρινοπούλου Ελένη

                                       Κερατσινίου- Δραπετσώνας

   Η Πρόεδρος                                                                                    Η Γ. Γραμματεας
Ριζοπούλου Κατερίνα                                                                       Ευσταθιάδη  Νίκη

Γέρακα
   Η Πρόεδρος                                                                                    Ο Γ. Γραμματεας
Τριανταφυλλίδη Ρόζα                                                                  Τσεσμεντζής Παντελής