5.3.15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

            Αγαπητοί γονείς,

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, συγκροτήθηκε στο χώρο του Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Γέρακα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές.
Ομόφωνα, αποφασίσθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Πρόεδρος: Ολυμπία Αρχοντάκη
Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσεσμετζής
Γενική Γραμματέας: Γιάννα Βενιέρη
Ταμίας: Κώστας Ανέστης
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ρόζα Τριανταφυλλίδη
Μέλη: Άννα – Μαρία Τσιωτάκη, που θα εκτελεί και χρέη αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και ο Κωνσταντίνος Μπελαούρης.

Σύντομα θα σας αποσταλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Δ.Σ., καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων του Συλλόγου μας.

                                                                Για το Δ.Σ.

                             Η Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας


                      Ολυμπία Αρχοντάκη                                     Γιάννα Βενιέρη